GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010)

Facultat d'Informàtica de Barcelona

Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES OPERATIUS 270120
ALGORÍSMIA 270021
APLICACIONS DISTRIBUÏDES 270126
APLICACIONS I SERVEIS WEB 270081
APRENENTATGE AUTOMÀTIC 270029
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 270018
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS II 270060
ARQUITECTURA DEL PC 270160
ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 270080
BASES DE DADES 270010
CENTRES DE PROCESSAMENT DE DADES 270067
CERCA I ANÀLISI D'INFORMACIÓ MASSIVA 270028
COMPUTACIÓ I CRIPTOGRAFIA QUÀNTIQUES 270170
CONCEPTES AVANÇATS DE PROGRAMACIÓ 270086
CONCEPTES DE SISTEMES D'INFORMACIÓ 270088
CREAR EL TEU FUTUR: UN SIMPLE TREBALL O LA TEVA AUTÈNTICA PASSIÓ 230311
CRIPTOGRAFIA 270131
DISSENY DE BASES DE DADES 270082
DISSENY DE CORBES I SUPERFÍCIES 270180
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROCOMPUTADORS 270061
DISSENY DE SISTEMES D'INFORMACIÓ 270101
EMPRESA I ENTORN ECONÒMIC 270014
ENGINYERIA DE REQUISITS 270083
ESTRATÈGIA DIGITAL A LES ORGANITZACIONS 270106
ESTRUCTURA DE COMPUTADORS 270006
ESTRUCTURES DE DADES I ALGORISMES 270012
FÍSICA 270003
FONAMENTS MATEMÀTICS 270002
GEOMETRIA COMPUTACIONAL 270182
GESTIÓ DE PROJECTES DE SOFTWARE 270084
GRÀFICS 270022
HABILITATS ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS D'EXPRESSIÓ ORAL EN ANGLÈS 270191
HABILITATS ACADÈMIQUES PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES EN ANGLÈS 270190
HABILITATS D'EXPRESSIÓ ESCRITA EN ANGLÈS PER A L'ENGINYERIA 270192
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 270023
INTERACCIÓ I DISSENY D'INTERFÍCIES 270019
INTERFÍCIES DE COMPUTADORS 270013
INTRODUCCIÓ A L'ENGINYERIA DEL SOFTWARE 270015
INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS 270004
INVESTIGACIÓ OPERATIVA 270032
LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ 270025
LÒGICA A LA INFORMÀTICA 270024
MATEMÀTIQUES I 270007
MATEMÀTIQUES II 270008
MINERIA DE DADES 270107
MULTIPROCESSADORS 270062
NEGOCI ELECTRÒNIC 270102
PARAL·LELISME 270020
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 270009
PROCESSAMENT DIGITAL DEL SENYAL 270070
PROGRAMACIÓ I 270001
PROGRAMACIÓ II 270005
PROJECTE APLICAT D'ENGINYERIA 270132
PROJECTE D'ENGINYERIA DE COMPUTADORS 270065
PROJECTE D'ENGINYERIA DEL SOFTWARE 270085
PROJECTE DE SISTEMES D'INFORMACIÓ 270103
PROJECTE DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 270122
PROJECTES DE PROGRAMACIÓ 270017
PROTOCOLS D'INTERNET 270121
SEGURETAT INFORMÀTICA 270123
SISTEMES D'INFORMACIÓ PER A LES ORGANITZACIONS 270104
SISTEMES OPERATIUS 270011
SISTEMES OPERATIUS AVANÇATS 270124
SISTEMES OPERATIUS II 270063
SISTEMES OPERATIUS PER A APLICACIONS DISTRIBUÏDES 270091
SOFTWARE LLIURE I DESENVOLUPAMENT SOCIAL 270161
TECNOLOGIES DE XARXES DE COMPUTADORS 270125
TEORIA DE LA COMPUTACIÓ 270026
TRANSMISSIÓ I CODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ 270128
VIABILITAT DE PROJECTES EMPRESARIALS 270109
VIDEOJOCS 270152
VISIÓ PER COMPUTADOR 270181
VLSI 270072
XARXES DE COMPUTADORS 270016
XARXES DE COMPUTADORS II 270064