MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AERONÀUTICA (Pla 2014)

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Assignatura Codi UPC
AERODINÀMICA AVANÇADA 220352
AERODINÀMICA HIPERSÒNICA 220330
AERODINÀMICA INTERNA I AEROELASTICITAT DE TURBOMÀQUINES 220341
AERODINÀMICA, MECÀNICA DE VOL I ORBITAL 220301
AEROELASTICITAT AVANÇADA 220351
AMPLIACIÓ DE MOTORS A REACCIÓ 220342
AMPLIACIÓ DE MOTORS DE COET 220340
ASTRODINÀMICA 220332
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ A TRAVÉS DELS MITJANS 220245
COMBUSTIÓ I PROPULSIÓ DE COETS 220305
DIRECCIÓ DE PROJECTES D'AERONAUS I VEHICLES AEROESPACIALS 220310
DISSENY DE VEHICLES ESPACIALS 220333
ENGINYERIA COMPUTACIONAL 220311
ENGINYERIA DE SUPERFÍCIES 220225
ENGINYERIA DEL TERRENY 220239
ESTRUCTURES DE MATERIALS DE NOVA GENERACIÓ 220224
GESTIÓ D'EMPRESES AERONÀUTIQUES 220322
GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES AEROPORTUÀRIES 220324
GESTIÓ DE LA QUALITAT 220220
INSTAL·LACIONS AEROPORTUÀRIES 220323
INSTRUMENTACIÓ BIOMÈDICA 205060
LABORATORIS AEROESPACIALS 220350
MATERIALS AEROESPACIALS 220303
MATERIALS COMPOSTOS 220331
MISSIÓ I DISSENY AVANÇATS DE CUBESATS 205067
OPERACIONS AEROPORTUÀRIES 220321
PRODUCCIÓ I DISSENY AEROESPACIAL 220302
PROPULSIÓ AVANÇADA 220343
PROPULSIÓ ESPACIAL 220334
ROBÒTICA APLICADA 220238
ROBOTS MÒBILS 205059
SEMINARIS DE RECERCA 220226
SISTEMES DE PROPULSIÓ D'AERONAUS 220308
SISTEMES DE RADIOFREQÜÈNCIA I COMUNICACIÓ 220307
TECNOLOGIA DE SENSORS FOTÒNICS I LÀSER 205069
TEORIA DE JOCS 220218
TRANSPORT AERI 220325
TRANSPORT AERI I SISTEMES DE NAVEGACIÓ 220309
TURBOMÀQUINES TÈRMIQUES I COMBUSTIÓ 220222
VEHICLES AEROESPACIALS 220306