ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT TÈXTIL (Pla 2004)

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 28698
CÀLCUL DIFERENCIAL I INTEGRAL 28684
DEPURACIÓ D'AIGÜES 28711
DISSENY DE PECES DE VESTIR I ALTRES PRODUCTES TÈXTILS 28717
ENGINYERIA TÈXTIL I SOSTENIBILITAT 28696
ESTAMPACIÓ: TECNOLOGIES NETES I QUALITAT 28709
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 28686
FONAMENTS DE QUÍMICA TÈXTIL 28691
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA 28685
FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA 28687
GESTIÓ AMBIENTAL I TECNOLOGIES NETES 28722
GESTIÓ INTEGRAL DE FILATURES 28712
INSTAL.LACIONS I EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS 28693
INSTAL.LACIONS I PROCESSOS DE PREPARACIÓ I BLANQUEIG 28706
MATERIALS TÈXTILS I FIBROLOGIA 28688
MILLORES TÈCNIQUES DISPONIBLES EN TINTORERIA I COLORIMETRIA 28708
NOVES TECNOLOGIES PER DISSENYAR FILS 28713
OFICINA TÈCNICA 28702
OPERACIONS BÀSIQUES D'APRESTS I ACABATS 28700
OPERACIONS BÀSIQUES DE CONFECCIÓ INDUSTRIAL 28703
OPERACIONS BÀSIQUES DE FILATURA 28692
OPERACIONS BÀSIQUES DE PREPARACIÓ I BLANQUEIG, TINTURA I ESTAMPACIÓ 28694
OPERACIONS BÀSIQUES DE TISSATGE 28695
PROCESSOS AVANÇATS DE TISSATGE 28716
PROCESSOS D'APRESTS I ACABATS. INNOVACIÓ DE PRODUCTES 28710
QUALITAT I PRODUCCIÓ EN MERCATS GLOBALS 28707
SIMULACIÓ EN CAD I CÀLCULS PER A LA FABRICACIÓ DE TEIXITS 28715
TÈCNIQUES D'ANÀLISI QUÍMICA APLICADES A LA INDÚSTRIA TÈXTIL 28697
TECNOLOGIA DE LA CONFECCIÓ INDUSTRIAL 28714
TEIXITS DE PUNT 28701
TÈXTILS D'ÚS TÈCNIC 28704
TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS 28720