GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009)

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Assignatura Codi UPC
ACCIONAMENT I CONTROL DE VEHICLES ELÈCTRICS 320182
ACCIONAMENTS I TRANSMISSIONS 320057
AJUSTOS I CONTROL NUMÈRIC 320060
APLICACIONS I CONTROL DE SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA 320129
AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL 320035
CAD MECÀNIC 320174
CÀLCUL I CONSTRUCCIÓ DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 320168
CÀLCUL I DISSENY DE LÍNIES ELÈCTRIQUES D'ALTA TENSIÓ 320133
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS 320007
CLIMATITZACIÓ I INSTRUMENTACIÓ 320130
COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ 320030
CONTROL DIGITAL 28565
CONTROL I AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL 320015
CONTROL I GUIATGE DE ROBOTS MÒBILS 320044
DISPOSITIUS PROGRAMABLES 320042
DISSENY DE SISTEMES FOTOVOLTAICS 320046
DISSENY DE SISTEMES SOLARS I EÒLICS 320172
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESA 320009
ELECTRÒNICA ANALÒGICA 320038
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA 320037
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA I 3200371
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA II 3200372
ELECTRÒNICA DIGITAL 320036
ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC 320171
ENGINYERIA DE CONTROL 320034
ENGINYERIA TÈRMICA 320016
EXPRESSIÓ GRÀFICA A L'ENGINYERIA 320004
FABRICACIÓ AUTOMATITZADA I ROBÒTICA INDUSTRIAL 320040
FÍSICA 320003
FÍSICA I 3200031
FÍSICA II 3200032
FONAMENTS D'INFORMÀTICA 320002
FOTÒNICA. ÒPTICA APLICADA A L'ENGINYERIA 320031
GESTIÓ DEL NEGOCI 28577
INFORMÀTICA INDUSTRIAL 320039
INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA 320192
INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA 320041
INTEGRACIÓ EN LA XARXA ELÈCTRICA DE SISTEMES D'ENERGIA RENOVABLE 320162
INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES DE CONTROL AVANÇATS 320183
MECÀNICA DE FLUIDS 320012
MECÀNICA EXPERIMENTAL DE MATERIALS I ESTRUCTURES AVANÇADES 320179
MÈTODE DELS ELEMENTS FINITS PER A L'ENGINYERIA 320029
MÈTODES MATEMÀTICS I 3200011
MÈTODES MATEMÀTICS I-II 320001
MÈTODES MATEMÀTICS II 3200012
MÈTODES MATEMÀTICS III 320008
METODOLOGIA I ORIENTACIÓ DE PROJECTES 320018
MODELITZACIÓ I ANÀLISI DE SISTEMES DINÀMICS 320033
MODELITZACIÓ I ANÀLISI DE SISTEMES DINÀMICS I 3200331
MODELITZACIÓ I ANÀLISI DE SISTEMES DINÀMICS II 3200332
MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT 320164
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 320017
PLANIFICACIÓ, SIMULACIÓ I SUPERVISIÓ DE PROCESSOS 320045
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 320013
PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID 320166
PROGRAMACIÓ DE SISTEMES DE CONTROL EN TEMPS REAL 320043
PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE DISSENY 320153
PROJECTE DE SISTEMES ELECTRÒNICS APLICATS A ENERGIES RENOVABLES I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 320173
QUÍMICA 320005
ROBÒTICA AVANÇADA I SISTEMES DE PRODUCCIÓ ALTAMENT AUTOMATITZATS 205250
ROBÒTICA BÀSICA 320191
SISTEMES ELÈCTRICS 320011
SISTEMES ELECTRÒNICS 320014
SISTEMES MECÀNICS 320010
SUPERVISIÓ DE SISTEMES ELÈCTRICS 320170
TECNOLOGIA DE CONTROL PER A SISTEMES ELECTROMECÀNICS 320163
TECNOLOGIA DE MATERIALS PLÀSTICS 320058
TECNOLOGIA ELECTRÒNICA 28561
TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI 320028
TECNOLOGIES AMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 320006
VEHICLES ELÈCTRICS 320169