GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA (Pla 2009)

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Assignatura Codi UPC
ACCIONAMENT I CONTROL DE VEHICLES ELÈCTRICS 320182
ACCIONAMENTS I TRANSMISSIONS 320057
AJUSTOS I CONTROL NUMÈRIC 320060
AMPLIACIÓ DE CIRCUITS 320019
APLICACIONS I CONTROL DE SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA 320129
CAD MECÀNIC 320174
CÀLCUL I CONSTRUCCIÓ DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 320168
CÀLCUL I DISSENY DE LÍNIES ELÈCTRIQUES D'ALTA TENSIÓ 320133
CENTRALS ELÈCTRIQUES I ENERGIES RENOVABLES 320023
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS 320007
CLIMATITZACIÓ I INSTRUMENTACIÓ 320130
COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ 320030
CONTROL I ACCIONAMENTS DE MÀQUINES 320027
CONTROL I AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL 320015
CONTROL I AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL AVANÇATS 320020
CONTROL I GUIATGE DE ROBOTS MÒBILS 320044
DISSENY DE SISTEMES FOTOVOLTAICS 320046
DISSENY DE SISTEMES SOLARS I EÒLICS 320172
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESA 320009
EFICIÈNCIA I QUALITAT EN SISTEMES ELÈCTRICS 320025
ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC 320171
ENGINYERIA TÈRMICA 320016
EXPRESSIÓ GRÀFICA A L'ENGINYERIA 320004
FÍSICA 320003
FÍSICA I 3200031
FÍSICA II 3200032
FONAMENTS D'INFORMÀTICA 320002
FOTÒNICA. ÒPTICA APLICADA A L'ENGINYERIA 320031
INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA 320192
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'ALTA TENSIÓ 320128
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 320026
INTEGRACIÓ EN LA XARXA ELÈCTRICA DE SISTEMES D'ENERGIA RENOVABLE 320162
INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES DE CONTROL AVANÇATS 320183
MÀQUINES ELÈCTRIQUES 320021
MÀQUINES ELÈCTRIQUES I 3200211
MÀQUINES ELÈCTRIQUES II 3200212
MECÀNICA DE FLUIDS 320012
MECÀNICA EXPERIMENTAL DE MATERIALS I ESTRUCTURES AVANÇADES 320179
MÈTODE DELS ELEMENTS FINITS PER A L'ENGINYERIA 320029
MÈTODES MATEMÀTICS I 3200011
MÈTODES MATEMÀTICS I-II 320001
MÈTODES MATEMÀTICS II 3200012
MÈTODES MATEMÀTICS III 320008
METODOLOGIA I ORIENTACIÓ DE PROJECTES 320018
MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT 320164
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 320017
PLANIFICACIÓ, SIMULACIÓ I SUPERVISIÓ DE PROCESSOS 320045
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 320013
PROCESSAMENT ELECTRÒNIC DE POTÈNCIA 320024
PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID 320166
PROGRAMACIÓ DE SISTEMES DE CONTROL EN TEMPS REAL 320043
PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE DISSENY 320153
PROJECTE DE SISTEMES ELECTRÒNICS APLICATS A ENERGIES RENOVABLES I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 320173
QUÍMICA 320005
ROBÒTICA BÀSICA 320191
SISTEMES ELÈCTRICS 320011
SISTEMES ELECTRÒNICS 320014
SISTEMES MECÀNICS 320010
SUPERVISIÓ DE SISTEMES ELÈCTRICS 320170
TECNOLOGIA DE CONTROL PER A SISTEMES ELECTROMECÀNICS 320163
TECNOLOGIA DE MATERIALS PLÀSTICS 320058
TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI 320028
TECNOLOGIES AMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 320006
TRANSPORT D'ENERGIA ELÈCTRICA 320022
VEHICLES ELÈCTRICS 320169