GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009)

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Assignatura Codi UPC
ACCIONAMENT I CONTROL DE VEHICLES ELÈCTRICS 320182
ACCIONAMENTS I TRANSMISSIONS 320057
AJUSTOS I CONTROL NUMÈRIC 320060
APLICACIONS I CONTROL DE SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA 320129
CAD MECÀNIC 320174
CÀLCUL I CONSTRUCCIÓ DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 320168
CÀLCUL I DISSENY DE LÍNIES ELÈCTRIQUES D'ALTA TENSIÓ 320133
CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS 320053
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS 320007
CLIMATITZACIÓ I INSTRUMENTACIÓ 320130
COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ 320030
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I TECNOLOGIES DE TRACTAMENT 320071
CONTROL I AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL 320015
CONTROL I GUIATGE DE ROBOTS MÒBILS 320044
DISSENY DE SISTEMES FOTOVOLTAICS 320046
DISSENY DE SISTEMES SOLARS I EÒLICS 320172
DISSENY INTEGRAL DEL PRODUCTE 320155
DISSENY JAQCUARD 320181
DISSENY PRÀCTIC DE BÉNS I EQUIPAMENTS 320154
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESA 320009
ELASTICITAT 320048
ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC 320171
ENGINYERIA DE FLUIDS 320052
ENGINYERIA DE PROCESSOS DE FABRICACIÓ 320056
ENGINYERIA TÈRMICA 320016
ESTRUCTURES I CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL 320054
EXPRESSIÓ GRÀFICA A L'ENGINYERIA 320004
FÍSICA 320003
FÍSICA I 3200031
FÍSICA II 3200032
FONAMENTS D'INFORMÀTICA 320002
FOTÒNICA. ÒPTICA APLICADA A L'ENGINYERIA 320031
GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 320073
INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA 320192
INTEGRACIÓ EN LA XARXA ELÈCTRICA DE SISTEMES D'ENERGIA RENOVABLE 320162
INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES DE CONTROL AVANÇATS 320183
MECÀNICA DE FLUIDS 320012
MECÀNICA EXPERIMENTAL DE MATERIALS I ESTRUCTURES AVANÇADES 320179
MÈTODE DELS ELEMENTS FINITS PER A L'ENGINYERIA 320029
MÈTODES MATEMÀTICS I 3200011
MÈTODES MATEMÀTICS I-II 320001
MÈTODES MATEMÀTICS II 3200012
MÈTODES MATEMÀTICS III 320008
METODOLOGIA I ORIENTACIÓ DE PROJECTES 320018
MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT 320164
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 320017
PLANIFICACIÓ, SIMULACIÓ I SUPERVISIÓ DE PROCESSOS 320045
POLÍMERS A L'ENGINYERIA 320165
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 320013
PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID 320166
PROGRAMACIÓ DE SISTEMES DE CONTROL EN TEMPS REAL 320043
PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE DISSENY 320153
PROJECTE DE SISTEMES ELECTRÒNICS APLICATS A ENERGIES RENOVABLES I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 320173
QUÍMICA 320005
ROBÒTICA APLICADA 320193
ROBÒTICA BÀSICA 320191
SELECCIÓ DE MATERIALS EN EL DISSENY INDUSTRIAL 205251
SISTEMES ELÈCTRICS 320011
SISTEMES ELECTRÒNICS 320014
SISTEMES MECÀNICS 320010
SISTEMES TÈRMICS 320050
SISTEMES TÈRMICS I 3200501
SISTEMES TÈRMICS II 3200502
SUPERVISIÓ DE SISTEMES ELÈCTRICS 320170
TALLER DE DISSENY D'OBJECTES DE PLÀSTIC 320152
TECNOLOGIA DE CONTROL PER A SISTEMES ELECTROMECÀNICS 320163
TECNOLOGIA DE MATERIALS PLÀSTICS 320058
TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI 320028
TECNOLOGIES AMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 320006
TEORIA I DISSENY DE MÀQUINES I MECANISMES 320051
TEORIA I DISSENY DE MÀQUINES I MECANISMES I 3200511
TEORIA I DISSENY DE MÀQUINES I MECANISMES II 3200512
TÈXTILS PEL DISSENY DE PRODUCTES 320194
TRACTAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 320072
VEHICLES ELÈCTRICS 320169