GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009)

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Assignatura Codi UPC
ACCIONAMENTS I TRANSMISSIONS 320057
AJUSTOS I CONTROL NUMÈRIC 320060
ANÀLISI QUÍMICA 320063
AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS TEIXITS 205252
CAD MECÀNIC 320174
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS 320007
CLIMATITZACIÓ I INSTRUMENTACIÓ 320130
COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ 320030
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I TECNOLOGIES DE TRACTAMENT 320071
CONTROL I AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL 320015
DISSENY JAQCUARD 320181
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESA 320009
ENGINYERIA DE LA REACCIÓ QUÍMICA 320065
ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS I BIOTECNOLÒGICS 320070
ENGINYERIA TÈRMICA 320016
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA 320066
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA I 3200661
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA II 3200662
EXPRESSIÓ GRÀFICA A L'ENGINYERIA 320004
FÍSICA 320003
FÍSICA I 3200031
FÍSICA II 3200032
FONAMENTS D'ENGINYERIA QUÍMICA 320062
FONAMENTS D'INFORMÀTICA 320002
FOTÒNICA. ÒPTICA APLICADA A L'ENGINYERIA 320031
GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 320073
INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA 320192
MECÀNICA DE FLUIDS 320012
MECÀNICA EXPERIMENTAL DE MATERIALS I ESTRUCTURES AVANÇADES 320179
MÈTODE DELS ELEMENTS FINITS PER A L'ENGINYERIA 320029
MÈTODES MATEMÀTICS I 3200011
MÈTODES MATEMÀTICS I-II 320001
MÈTODES MATEMÀTICS II 3200012
MÈTODES MATEMÀTICS III 320008
METODOLOGIA I ORIENTACIÓ DE PROJECTES 320018
MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT 320164
OPERACIONS BÀSIQUES 320067
OPERACIONS BÀSIQUES I 3200671
OPERACIONS BÀSIQUES II 3200672
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 320017
POLÍMERS A L'ENGINYERIA 320165
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 320013
PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID 320166
PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE DISSENY 320153
QUÍMICA 320005
QUÍMICA ORGÀNICA I BIOQUÍMICA APLICADA 320064
RISCOS, SEGURETAT I TECNOLOGIA MEDIAMBIENTAL 320068
ROBÒTICA BÀSICA 320191
SIMULACIÓ, OPTIMITZACIÓ I CONTROL DE PROCESSOS QUÍMICS 320069
SISTEMES ELÈCTRICS 320011
SISTEMES ELECTRÒNICS 320014
SISTEMES MECÀNICS 320010
TECNOLOGIA DE MATERIALS PLÀSTICS 320058
TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI 320028
TECNOLOGIES AMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 320006
TRACTAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 320072