GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS (Pla 2009)

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Assignatura Codi UPC
ACÚSTICA 320110
ACÚSTICA 2 320120
ÀLGEBRA 320092
ALGORÍSMIA I PROGRAMACIÓ AUDIOVISUAL 320116
ANÀLISI DE FOURIER I EQUACIONS DIFERENCIALS 320097
BASES DE DADES 320103
CÀLCUL 320093
CIRCUITS I DISPOSITIUS ELECTRÒNICS 320100
CODIFICACIÓ MULTIMÈDIA 320119
COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ 320030
COMUNICACIONS MULTIMÈDIA 320176
CONTINGUTS MULTIMÈDIA 320121
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESA 320101
ELECTRÒNICA ANALÒGICA 320105
ELECTRÒNICA DIGITAL 320098
EMISSORS I RECEPTORS 320112
EQUIPS DE SO 320117
EQUIPS DE VÍDEO 320118
ESTRUCTURES DE DADES I ORIENTACIÓ A OBJECTES 320099
FÍSICA 320096
FÍSICA I 3200961
FÍSICA II 3200962
FONAMENTS D'INFORMÀTICA 320095
FONAMENTS DE XARXES TELEMÀTIQUES 320108
FOTÒNICA. ÒPTICA APLICADA A L'ENGINYERIA 320031
GESTIÓ I DISTRIBUCIÓ DE SENYALS AUDIOVISUALS 320115
IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES AUDIOVISUALS 320104
INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA 320192
INSTRUMENTACIÓ I MESURA DE QUALITAT DEL SENYAL AUDIOVISUAL 320124
MÈTODE DELS ELEMENTS FINITS PER A L'ENGINYERIA 320029
MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT 320164
PROBABILITAT I PROCESSOS ESTOCÀSTICS 320106
PROCESSADORS DIGITALS 320109
PROCESSAMENT DIGITAL D'ÀUDIO 320111
PROCESSAMENT DIGITAL D'IMATGE 320114
PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID 320166
PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE DISSENY 320153
PROJECTES D'ENGINYERIA 320125
ROBÒTICA BÀSICA 320191
SENYALS I SISTEMES 320102
SERVEIS I APLICACIONS TELEMÀTIQUES 320113
TECNOLOGIA DE LA PARLA 320123
TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI 320028
TECNOLOGIES AMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 320094
VISIÓ PER COMPUTADOR 320122