GRAU EN ENGINYERIA DE TECNOLOGIA I DISSENY TÈXTIL (Pla 2009)

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Assignatura Codi UPC
ACCIONAMENTS I TRANSMISSIONS 320057
AJUSTOS I CONTROL NUMÈRIC 320060
AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS TEIXITS 205252
CAD MECÀNIC 320174
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS 320007
CLIMATITZACIÓ I INSTRUMENTACIÓ 320130
COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ 320030
CONFECCIONABILITAT D'ESTRUCTURES TÈXTILS 320083
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I TECNOLOGIES DE TRACTAMENT 320071
CONTROL I AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL 320015
DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE PRODUCTES TÈXTILS 320084
DISSENY D'ESTRUCTURES LAMINARS DE CALADA 320080
DISSENY D'ESTRUCTURES LAMINARS DE MALLA 320079
DISSENY D'ESTRUCTURES LINEALS I LAMINARS NO TEIXIDES 320077
DISSENY EN BLANQUEIG I TINTURA. COLORIMETRIA 320081
DISSENY EN PROCESSOS DE TINTURA, ESTAMPACIÓ I RECOBRIMENT 320085
DISSENY INTEGRAL DEL PRODUCTE 320155
DISSENY JAQCUARD 320181
DISSENY PRÀCTIC DE BÉNS I EQUIPAMENTS 320154
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESA 320009
ENGINYERIA TÈRMICA 320016
EXPRESSIÓ GRÀFICA A L'ENGINYERIA 320004
FÍSICA 320003
FÍSICA I 3200031
FÍSICA II 3200032
FONAMENTS D'INFORMÀTICA 320002
FOTÒNICA. ÒPTICA APLICADA A L'ENGINYERIA 320031
GESTIÓ DE PROJECTES D'INNOVACIÓ 320086
GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 320073
INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA 320192
MATERIALS COLORANTS I PRODUCTES AUXILIARS 320078
MATERIALS PER AL DISSENY DE PRODUCTES TÈXTILS 320076
MECÀNICA DE FLUIDS 320012
MÈTODE DELS ELEMENTS FINITS PER A L'ENGINYERIA 320029
MÈTODES MATEMÀTICS I 3200011
MÈTODES MATEMÀTICS I-II 320001
MÈTODES MATEMÀTICS II 3200012
MÈTODES MATEMÀTICS III 320008
METODOLOGIA I ORIENTACIÓ DE PROJECTES 320018
MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT 320164
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 320017
POLÍMERS A L'ENGINYERIA 320165
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 320013
PROCESSOS D'APRESTOS I ACABATS 320082
PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID 320166
PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE DISSENY 320153
QUÍMICA 320005
ROBÒTICA BÀSICA 320191
SISTEMES ELÈCTRICS 320011
SISTEMES ELECTRÒNICS 320014
SISTEMES MECÀNICS 320010
TALLER DE DISSENY D'OBJECTES DE PLÀSTIC 320152
TECNOLOGIA DE MATERIALS PLÀSTICS 320058
TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI 320028
TECNOLOGIES AMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 320006
TRACTAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 320072