GRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (Pla 2010)

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Assignatura Codi UPC
ACCIONAMENTS I TRANSMISSIONS 320057
AJUSTOS I CONTROL NUMÈRIC 320060
CAD MECÀNIC 320174
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS 320007
CLIMATITZACIÓ I INSTRUMENTACIÓ 320130
COMPLEMENTS DE PROGRAMACIÓ 320030
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I TECNOLOGIES DE TRACTAMENT 320071
DISSENY BÀSIC 320135
DISSENY DE MECANISMES 320140
DISSENY GRÀFIC I COMUNICACIÓ 320144
DISSENY I PRODUCTE I 320142
DISSENY INTEGRAL DEL PRODUCTE 320155
DISSENY JAQCUARD 320181
DISSENY PRÀCTIC DE BÉNS I EQUIPAMENTS 320154
ECONOMIA I GESTIÓ D'EMPRESA 320009
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS 320167
ENGINYERIA GRÀFICA 320136
ESTÈTICA I DISSENY 320138
EXPRESSIÓ ARTÍSTICA 320141
EXPRESSIÓ GRÀFICA A L'ENGINYERIA 320004
FÍSICA 320003
FÍSICA I 3200031
FÍSICA II 3200032
FONAMENTS D'INFORMÀTICA 320002
FOTÒNICA. ÒPTICA APLICADA A L'ENGINYERIA 320031
GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 320073
GESTIÓ INTEGRAL DEL DISSENY 320151
INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS PAPERERA I GRÀFICA 320192
MECÀNICA EXPERIMENTAL DE MATERIALS I ESTRUCTURES AVANÇADES 320179
MÈTODE DELS ELEMENTS FINITS PER A L'ENGINYERIA 320029
MÈTODES MATEMÀTICS I 3200011
MÈTODES MATEMÀTICS I-II 320001
MÈTODES MATEMÀTICS II 3200012
METODOLOGIA DEL DISSENY 320139
METODOLOGIA I ORIENTACIÓ DE PROJECTES 320018
MODELITZACIÓ, COMPLEXITAT I SOSTENIBILITAT 320164
POLÍMERS A L'ENGINYERIA 320165
PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE 320147
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 320013
PROGRAMACIÓ DE MÒBILS ANDROID 320166
PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE DISSENY 320153
QUÍMICA 320005
ROBÒTICA APLICADA 320193
ROBÒTICA BÀSICA 320191
SELECCIÓ DE MATERIALS EN EL DISSENY INDUSTRIAL 205251
SISTEMES ELÈCTRICS 320011
SISTEMES ELÈCTRICS 320157
SISTEMES ELECTRÒNICS 320014
SISTEMES ELECTRÒNICS 320158
SISTEMES MECÀNICS 320010
SISTEMES MECÀNICS 320159
TALLER DE DISSENY D'OBJECTES DE PLÀSTIC 320152
TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA 320134
TECNOLOGIA DE MATERIALS PLÀSTICS 320058
TECNOLOGIA, SOCIETAT I GLOBALITZACIÓ. EL REPTE DE LA SOSTENIBILITAT EN EL SEGLE XXI 320028
TECNOLOGIES AMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 320006
TÈXTILS PEL DISSENY DE PRODUCTES 320194
TRACTAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 320072