MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL (Pla 2013)

Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Assignatura Codi UPC
ALTERNATIVES ENERGÈTIQUES 220283
ANÀLISI I DISSENY DE PROCESSOS QUÍMICS 220210
AVENÇOS EN FIBRES TÈXTILS 220291
CÀLCUL I DISSENY D'ESTRUCTURES 220214
CÀLCUL I DISSENY DE MÀQUINES I ACTUADORS ELÈCTRICS 220251
CARACTERITZACIÓ FÍSICA DE BIOMATERIALS I PAPER 220230
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ A TRAVÉS DELS MITJANS 220245
COLORIMETRIA, COLORANTS I PIGMENTS 220293
CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 220252
DIRECCIÓ D'EMPRESES 220216
DIRECCIÓ D'OPERACIONS 220206
DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTES 220213
DISSENY D'EXPERIMENTS 220236
DISSENY DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT 220272
DISSENY DE MÀQUINES I TECNOLOGIA DE LA FABRICACIÓ 220207
DISSENY DE MÀQUINES I VIBRACIONS MECÀNIQUES 220262
DISSENY FLUIDODINÀMIC AVANÇAT 220263
DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE PLANTES INDUSTRIALS I SERVEIS COMPLEMENTARIS 220205
EDIFICIS INTEL·LIGENTS 220243
ENGINYERIA DE SUPERFÍCIES 220225
ENGINYERIA DEL TERRENY 220239
ENGINYERIA DEL TRANSPORT I MANUTENCIÓ INDUSTRIAL 220215
ENGINYERIA TÈRMICA I DE FLUIDS 220208
ESTADÍSTICA APLICADA A L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 220270
ESTRUCTURES AVANÇADES 220242
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 220240
ESTRUCTURES DE MATERIALS DE NOVA GENERACIÓ 220224
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 220241
FONAMENTS DE CÀLCUL D'ESTRUCTURES 220237
GESTIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT EN LA INDÚSTRIA TÈXTIL 205400
GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ DELS PROCESSOS D'ECOENNOBLIMENT TÈXTIL 220294
GESTIÓ DE LA QUALITAT 220220
INSTRUMENTACIÓ AVANÇADA 220254
INSTRUMENTACIÓ BÀSICA 220203
INSTRUMENTACIÓ BIOMÈDICA 205060
MATERIALS FIBROSOS PER A LA FABRICACIÓ DE PRODUCTES LIGNOCEL·LULÒSICS 220231
MÈTODES QUANTITATIUS D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 220271
MODELS I EINES DE DECISIÓ 220274
PRODUCCIÓ AUTOMATITZADA I CONTROL AVANÇAT DE PROCESSOS 220204
PROJECTE DE SISTEMES ELÈCTRICS AMB ENERGIES RENOVABLES 220253
RE-ENGINYERIA DE PROCESSOS 220273
REFRIGERACIÓ I CLIMATITZACIÓ 220281
ROBÒTICA APLICADA 220238
ROBOTS MÒBILS 205059
SEMINARIS DE RECERCA 220226
SIMULACIÓ I FISICOQUÍMICA EN LA FABRICACIÓ DE BIOMATERIALS, POLPA I PAPER 220233
SISTEMES DE FABRICACIÓ AVANÇADA 220261
SISTEMES DE GENERACIÓ, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA 220209
SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE POTÈNCIA 220260
SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA 220250
TÈCNIQUES D'IMPRESSIÓ I TRANSFORMACIÓ DE PRODUCTES PAPERERS 220234
TECNOLOGIA DE LA FABRICACIÓ DE PRODUCTES PAPERERS I DERIVATS 220232
TECNOLOGIA DE SENSORS FOTÒNICS I LÀSER 205069
TECNOLOGIA ELÈCTRICA 220229
TECNOLOGIA ELECTRÒNICA 220227
TECNOLOGIA ENERGÈTICA 220211
TECNOLOGIA QUÍMICA 220228
TECNOLOGIES DE LA FABRICACIÓ DE PRODUCTES TÈXTILS 220290
TECNOLOGIES DE MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS 220282
TEORIA DE JOCS 220218
TEORIA DE MÀQUINES 220235
TRANSFERÈNCIA DE CALOR I MASSA 220280
TURBOMÀQUINES TÈRMIQUES I COMBUSTIÓ 220222