ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (Pla 1992)

E.T.S. d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Assignatura Codi UPC
APLICACIONS DE CONTROL DIGITAL BASADES EN SOFTWARE 230317
APRENENTATGE AUTOMÀTIC A PARTIR DE DADES 230625
BIOMETRIA 230624
CIRCUITS INTEGRATS I SISTEMES DE RADIOFREQÜÈNCIA 230663
COMUNICACIONS AVANÇADES PER A SISTEMES SENSE FILS 230647
COMUNICACIONS MÒBILS AVANÇADES 230612
COMUNICACIONS PER FIBRA ÒPTICA AVANÇADES 230613
DISSENY D'INSTRUMENTACIÓ BIOMÈDICA 230674
DISSENY MICRO I NANO ELECTRÒNIC 230646
EL VEHICLE CONNECTAT 230352
EMC AL DISSENY ELECTRÒNIC 230673
ENGINYERIA FINANCERA: APLICACIONS PER A PROJECTES DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 230357
GESTIÓ D'ENERGIA EN SISTEMES INTEGRATS I DISTRIBUÏTS 230675
GESTIÓ DE RECURSOS TECNOLÒGICS 230639
GESTIÓ DE SERVEIS DE TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ 230615
GESTIÓ INNOVADORA DE SERVEIS 230654
INSTRUMENTACIÓ I SENSORS 230643
INTRODUCCIÓ A LA VISIÓ PER COMPUTADOR 230621
INTRODUCCIÓ I FONAMENTS DEL GRAFÈ I ELS NANOTUBS DE CARBONI 230355
MATLAB I LES SEVES APLICACIONS EN ENGINYERIA 230206
MATLAB. FONAMENTS I/O APLICACIONS 230638
MICRO I NANO TECNOLOGIES 230645
MICROONES I FOTÒNICA PER A COMUNICACIONS I OBSERVACIÓ DE LA TERRA 230608
PRINCIPIS MATEMÀTICS PER A CODIS ALGEBRAICS AMB APLICACIONS A LA CRIPTOGRAFIA 230358
PROCESSAMENT AVANÇAT DEL SENYAL: EINES I APLICACIONS 230685
PROCESSAMENT DIGITAL D'ÀUDIO I VEU 230622
PROCESSAMENT DIGITAL D'IMATGE I VÍDEO 230620
PROCESSAMENT I CONTROL DE POTÈNCIA 230641
QUALITAT DE SERVEI EN XARXES 230616
RADAR I SISTEMES DE RADIONAVEGACIÓ I LOCALITZACIÓ 230610
SEGURETAT DE XARXA 230617
SISTEMES DE TELEDETECCIÓ PER A OBSERVACIÓ DE LA TERRA 230609
SISTEMES DIGITALS AVANÇATS 230644
SISTEMES DISTRIBUÏTS, INTERNET I TECNOLOGIES WEB 230614
SISTEMES MICROELECTROMECÀNICS 230669
TÈCNIQUES AVANÇADES DE CIRCUITS ANALÒGICS 230642
TECNOLOGIES DE LA VEU 230623
TELECOMUNICACIONS PER FIBRA ÒPTICA 230631
TEORIA DE LA INFORMACIÓ 230611
TERRA I COSMOS 230686
TRACTAMENT DE DADES GPS I GALILEO: DES DELS FONAMENTS FINS A LA NAVEGACIÓ AMB ALTA PRECISIÓ 230680
XARXES 230619
XARXES D'ACCÉS SENSE FILS 230618
XARXES DE COMUNICACIÓ 230650
XARXES SUPERPOSADES 230651