GRAU EN ENGINYERIA FÍSICA (Pla 2011)

E.T.S. d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Assignatura Codi UPC
ÀLGEBRA LINEAL I GEOMETRIA 230451
ALGORÍSMIA 270021
ARQUITECTURA DE COMPUTADORS 270018
ASTROFÍSICA I COSMOLOGIA 230488
BIOFÍSICA 1 230459
BIOFÍSICA 2 230479
BIOFÍSICA COMPUTACIONAL 230481
CÀLCUL 1 230450
CÀLCUL 2 230455
ELECTROMAGNETISME 230465
ELECTRÒNICA DE COMUNICACIONS 230036
ELECTRÒNICA FÍSICA 230471
ESTAT SÒLID 230469
ESTRUCTURES DE DADES I ALGORISMES 270012
EXPRESSIÓ GRÀFICA 240025
FÍSICA 1 230452
FÍSICA 2 230457
FÍSICA DE FLUIDS 230487
FÍSICA ESTADÍSTICA 230473
FÍSICA QUÀNTICA 230463
FOTÒNICA 230478
FOTÒNICA BIOMÈDICA 230482
INSTRUMENTACIÓ 230476
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 270023
INTERACCIÓ I DISSENY D'INTERFÍCIES 270019
LÒGICA A LA INFORMÀTICA 270024
MATERIALS AVANÇATS 230485
MECÀNICA 230467
MECÀNICA QUÀNTICA 230468
MÈTODES MATEMÀTICS 1 230456
MÈTODES MATEMÀTICS 2 230461
MÈTODES NUMÈRICS I COMPUTACIONALS 1 230454
MÈTODES NUMÈRICS I COMPUTACIONALS 2 230464
NANOTECNOLOGIA 230484
ONES ELECTROMAGNÈTIQUES 230470
PARAL·LELISME 270020
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 230460
PROJECTES D'ENGINYERIA FÍSICA 1 230466
PROJECTES D'ENGINYERIA FÍSICA 2 230477
QUÍMICA INORGÀNICA 230453
QUÍMICA ORGÀNICA I BIOQUÍMICA 230458
RELATIVITAT GENERAL 230489
SIMULACIÓ COMPUTACIONAL DE LA MATÈRIA CONDENSADA 230486
SISTEMES OPERATIUS 270011
TECNOLOGIES D'ÒPTICA QUÀNTICA 230483
TEORIA DE CIRCUITS 230472
TEORIA DE CONTROL 230475
TEORIA DE MÀQUINES I MECANISMES 240141
TEORIA DEL SENYAL 230474
TERMODINÀMICA 230462
XARXES DE COMPUTADORS 270016