MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ (Pla 2013)

E.T.S. d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Assignatura Codi UPC
ANTENES I MICROONES 230602
APLICACIONS DE CONTROL DIGITAL BASADES EN SOFTWARE 230317
APRENENTATGE AUTOMÀTIC A PARTIR DE DADES 230625
APRENENTATGE PROFUND PER A INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 230706
APRENENTATGE PROFUND PER A LA PARLA I EL LLENGUATGE 230362
BIOMETRIA 230624
CÈL·LULES SOLARS PER A INEXPERTS 230361
CODIS POLARS, DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA 230367
COMUNICACIONS AVANÇADES PER A SISTEMES SENSE FILS 230647
COMUNICACIONS DIGITALS 230600
COMUNICACIONS MÒBILS AVANÇADES 230612
COMUNICACIONS PER FIBRA ÒPTICA AVANÇADES 230613
CREATIVITAT I PENSAMENT CRÍTIC 230637
DISSENY DE PLAQUES DE CIRCUIT IMPRÈS 230365
DISSENY DE SISTEMES ELECTRÒNICS PER A COMUNICACIONS 230652
DISSENY MICRO I NANO ELECTRÒNIC 230646
EL VEHICLE CONNECTAT 230352
ELECTRÒNICA PER ALS SISTEMES DE COMUNICACIONS 230606
ELECTRÒNICA PROGRAMABLE 230660
ENGINYERIA FINANCERA: APLICACIONS PER A PROJECTES DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 230357
ENLLAÇOS DE COMUNICACIONS SENSE FILS I ANTENES 230648
FIBRES I TELECOMUNICACIONS 230566
FONAMENTS DE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ 230603
FORMACIÓ D'IMATGES PER MICROONES EN TELEDETECCIÓ 230635
FOTÒNICA INTEGRADA 230567
GESTIÓ DE RECURSOS EN COMUNICACIONS SENSE FILS 230690
GESTIÓ DE RECURSOS TECNOLÒGICS 230639
GESTIÓ DE SERVEIS DE TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ 230615
GESTIÓ INNOVADORA DE SERVEIS 230654
INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA I OPTOELECTRÒNICA 230653
INSTRUMENTACIÓ I SENSORS 230643
INTRODUCCIÓ A LA FOTÒNICA. ÒPTICA I LÀSERS 230550
INTRODUCCIÓ A LA VISIÓ PER COMPUTADOR 230621
INTRODUCCIÓ A LES TECNOLOGIES DE MICROELECTRÒNICA 230658
INTRODUCCIÓ I FONAMENTS DEL GRAFÈ I ELS NANOTUBS DE CARBONI 230355
INVESTIGACIÓ I APLICACIONS EN TECNOLOGIES LÀSER, TERAHERTZ I MICROONES 230634
LABORATORI DE COMUNICACIONS SENSE FILS 230689
LABORATORI DE TELECOMUNICACIONS PER FIBRA ÒPTICA 230697
MATLAB. FONAMENTS I/O APLICACIONS 230638
MATLAB: FONAMENTS I/O APLICACIONS 230696
MÈTODES NUMÈRICS PER A L'ENGINYERIA ELECTROMAGNÈTICA 230626
MICRO I NANO TECNOLOGIES 230645
MICROONES I FOTÒNICA PER A COMUNICACIONS I OBSERVACIÓ DE LA TERRA 230608
OPTIMITZACIÓ CONVEXA APLICADA 230695
OPTOELECTRÒNICA I TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA 230569
PRINCIPIS MATEMÀTICS PER A CODIS ALGEBRAICS AMB APLICACIONS A LA CRIPTOGRAFIA 230358
PROCESSAMENT AVANÇAT DEL SENYAL: EINES I APLICACIONS 230685
PROCESSAMENT DE SENYAL 230601
PROCESSAMENT DIGITAL D'ÀUDIO I VEU 230622
PROCESSAMENT DIGITAL D'IMATGE I VÍDEO 230620
PROCESSAMENT I CONTROL DE POTÈNCIA 230641
PROPAGACIÓ DE FEIXOS I ÒPTICA DE FOURIER 230553
PROTOCOLS DE TRANSMISSIÓ DE DADES 230605
QUALITAT DE SERVEI EN XARXES 230616
RADAR I SISTEMES DE RADIONAVEGACIÓ I LOCALITZACIÓ 230610
SEGURETAT DE XARXA 230617
SENSORS, INSTRUMENTS I SISTEMES DE MESURA 230659
SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS 230607
SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ 230649
SISTEMES DE TELEDETECCIÓ PER A OBSERVACIÓ DE LA TERRA 230609
SISTEMES DIGITALS AVANÇATS 230644
SISTEMES DISTRIBUÏTS, INTERNET I TECNOLOGIES WEB 230614
SISTEMES FOTÒNICS EN TELECOMUNICACIONS 230568
TÈCNIQUES AVANÇADES DE CIRCUITS ANALÒGICS 230642
TECNOLOGIES DE LA VEU 230623
TECNOLOGIES DE SENSORS DE FIBRA ÒPTICA 230705
TELECOMUNICACIONS PER FIBRA ÒPTICA 230631
TELEDETECCIÓ ÒPTICA: LIDAR (RADAR LÀSER) 230704
TEORIA DE LA INFORMACIÓ 230611
TEORIA I APLICACIONS DE CONTROL AUTOMÀTIC 230657
TERRA I COSMOS 230686
TRACTAMENT DE DADES GPS I GALILEO: DES DELS FONAMENTS FINS A LA NAVEGACIÓ AMB ALTA PRECISIÓ 230680
XARXES 230619
XARXES D'ACCÉS SENSE FILS 230618
XARXES DE COMUNICACIÓ 230650
XARXES I INTERNET DEL FUTUR 230684
XARXES ÒPTIQUES 230698
XARXES ÒPTIQUES 230636
XARXES SUPERPOSADES 230651