MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA (Pla 2013)

E.T.S. d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Assignatura Codi UPC
APLICACIONS DE CONTROL DIGITAL BASADES EN SOFTWARE 230317
CÈL·LULES SOLARS PER A INEXPERTS 230361
CIRCUITS INTEGRATS I SISTEMES DE RADIOFREQÜÈNCIA 230663
CONTROL DE POTÈNCIA PER A SISTEMES D'ENERGIES RENOVABLES 230676
CREATIVITAT I PENSAMENT CRÍTIC 230637
DISSENY D'INSTRUMENTACIÓ BIOMÈDICA 230674
DISSENY DE PLAQUES DE CIRCUIT IMPRÈS 230365
DISSENY DE SISTEMES INTEGRATS ANALÒGICS I MIXTES 230665
DISSENY FÍSIC DE SISTEMES INTEGRATS 230667
DISSENY MICRO I NANO ELECTRÒNIC 230646
EL VEHICLE CONNECTAT 230352
ELECTRÒNICA PER ALS SISTEMES DE COMUNICACIONS 230606
ELECTRÒNICA PROGRAMABLE 230660
EMC AL DISSENY ELECTRÒNIC 230673
ENGINYERIA FINANCERA: APLICACIONS PER A PROJECTES DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 230357
FIBRES I TELECOMUNICACIONS 230566
FONAMENTS DEL PROCESSAT DE SENYAL EN TEMPS DISCRET 230363
FOTÒNICA INTEGRADA 230567
GESTIÓ D'ENERGIA EN SISTEMES INTEGRATS I DISTRIBUÏTS 230675
GESTIÓ DE RECURSOS TECNOLÒGICS 230639
GESTIÓ INNOVADORA DE SERVEIS 230654
INSTRUMENTACIÓ I SENSORS 230643
INTRODUCCIÓ A L'ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA 230366
INTRODUCCIÓ A LES TECNOLOGIES DE MICROELECTRÒNICA 230658
INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES ELECTRÒNICS BIOMÈDICS 230694
INTRODUCCIÓ I FONAMENTS DEL GRAFÈ I ELS NANOTUBS DE CARBONI 230355
MATLAB. FONAMENTS I/O APLICACIONS 230638
MATLAB: FONAMENTS I/O APLICACIONS 230696
MICRO I NANO TECNOLOGIES 230645
MODELAT, SIMULACIÓ I CONTROL DE SISTEMES ELECTRÒNICS DE POTÈNCIA 230678
OPTIMITZACIÓ CONVEXA APLICADA 230695
OPTOELECTRÒNICA I TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA 230569
PROCESSAMENT DE SENYAL 230601
PROCESSAMENT DEL SENYAL PER A ENGINYERIA ELECTRÒNICA 230691
PROCESSAMENT I CONTROL DE POTÈNCIA 230641
SENSORS, INSTRUMENTS I SISTEMES DE MESURA 230659
SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS 230607
SISTEMES D'ULTRASONS. INSTRUMENTACIÓ I APLICACIONS 230671
SISTEMES DIGITALS AVANÇATS 230644
SISTEMES DISTRIBUÏTS, INTERNET I TECNOLOGIES WEB 230614
SISTEMES FOTÒNICS EN TELECOMUNICACIONS 230568
SISTEMES FOTOVOLTAICS 230679
SISTEMES INTEL·LIGENTS ADAPTATIUS 230662
SISTEMES MICROELECTROMECÀNICS 230669
TÈCNIQUES AVANÇADES DE CIRCUITS ANALÒGICS 230642
TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I CARACTERITZACIÓ PER MICRO I NANO DISPOSITIUS 230692
TELECOMUNICACIONS PER FIBRA ÒPTICA 230631
TEORIA I APLICACIONS DE CONTROL AUTOMÀTIC 230657
TERRA I COSMOS 230686
TRACTAMENT DE DADES GPS I GALILEO: DES DELS FONAMENTS FINS A LA NAVEGACIÓ AMB ALTA PRECISIÓ 230680