MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL (Pla 2014)

E.T.S. d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIONS 240EI525
AMPLIACIÓ D'ELECTRÒNICA 240EI013
AMPLIACIÓ DE MÀQUINES TÈRMIQUES 240IEN33
ANÀLISI DE DADES DE TRANSPORT I LOGÍSTICA 240ST014
ANÀLISI ESTRUCTURAL AVANÇAT 240ICE33
ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS 240ICE31
ASSAIG DE MÀQUINES 240IME32
AVALUACIÓ I PRESA DE DECISIÓ EN TRANSPORT 250ST2037
BIOMATERIALS 240IMA11
BIOMATERIALS 240IBI31
BIOMECÀNICA 240IBI21
CÀLCUL DE MÀQUINES 240IME11
CENTRALS NUCLEARS 240IEN21
CLIMATITZACIÓ I REFRIGERACIÓ 240IEN32
COMPLEXOS INDUSTRIALS 240EO022
CONSTRUCCIONS I ARQUITECTURA INDUSTRIAL 240EI026
CONTROL DE GESTIÓ I COSTOS 240IOI32
CONTROL DE PROCESSOS 240EI011
CONTROL I PROTECCIÓ DE SISTEMES ELÈCTRICS 240IEL33
CONTROL NO LINEAL, ÒPTIM I PREDICTIU 240IAU21
CONTROL, VERIFICACIONS I AUDITORIES 240EQ023
CONVERSIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA 240IEL31
DEMANDA DE SISTEMES DE TRANSPORT 250ST022
DINÀMICA DE L'AUTOMÒBIL 240AU017
DIRECCIÓ COMERCIAL 240EO013
DIRECCIÓ D'EMPRESES 240EO033
DIRECCIÓ D'OPERACIONS 240IOI21
DIRECCIÓ FINANCERA 240EO014
DISSENY D'EQUIPS TÈRMICS 240IEN34
DISSENY DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT 240IOI33
DISSENY DE MÀQUINES I ACCIONAMENTS ELÈCTRICS 240IEL32
DISSENY SOBRE SILICI 240IEE21
DISSENY, ECODISSENY I RECICLATGE 240EM122
ECONOMIA DEL TRANSPORT 250ST016
ECONOMIA I LEGISLACIÓ EN TRANSPORT I LOGÍSTICA 240ST021
ECONOMIA MUNDIAL 240EO312
ELECTRICITAT DE L'AUTOMÒBIL 240AU025
ELECTRÒNICA DE L'AUTOMÒBIL 240AU032
ENGINYERIA D'ACCELERADORS DE PARTÍCULES 240IEN41
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 240ICE21
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES I MIXTES 240ICE32
EXPERIMENTACIÓ EN TECNOLOGIES QUÍMIQUES ESPECIALS 240IQU22
FINANÇAMENT D'INVERSIONS EN TRANSPORT 250ST2022
FÍSICA DE REACTORS I TERMOHIDRÀULICA 240NU013
FONAMENTS DE L'ENGINYERIA NUCLEAR I PROTECCIÓ RADIOLÒGICA 240NU011
FONAMENTS DE ROBÒTICA 240IAU11
FONAMENTS GEOMÈTRICS PER AL DISSENY DE ROBOTS 240AR059
GESTIÓ D'AEROPORTS 250ST2024
GESTIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 240IEN31
GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 240EQ312
GESTIÓ PORTUÀRIA I TRANSPORT MARÍTIM 250ST2023
IMATGES MÈDIQUES 240IBI32
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DEL TRANSPORT 250ST2026
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 240EI533
INSTAL·LACIONS 240EI035
INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES D'EMMAGATZEMATGE D'ENERGIA 240AU321
MÀQUINES HIDRÀULIQUES 240EI022
MATERIALS AMB APLICACIONS A L'ENERGIA 240EM142
MATERIALS AMB APLICACIONS A L'ENERGIA 240IMA31
MATERIALS AMB APLICACIONS AL TRANSPORT 240EM143
MATERIALS EN AUTOMOCIÓ 240AU013
MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS 240EO314
MÈTODES I TÈCNIQUES D'ANÀLISI PER A L'ENGINYERIA ELÈCTRICA 240IEL11
MÈTODES QUANTITATIUS D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I 240IOI11
MÈTODES QUANTITATIUS D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL II 240IOI31
METODOLOGIA DEL DISSENY DE MÀQUINES 240IME34
MOBILITAT INTEL·LIGENT 250ST2034
MODELAT, IDENTIFICACIÓ I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS 240AR013
MODELATGE I SIMULACIÓ DE SISTEMES BIOMÈDICS 240IBI33
MODELITZACIÓ DE SISTEMES DE TRANSPORT I LOGÍSTICS 240ST012
MODELS D'OPTIMITZACIÓ DE XARXES DE TRANSPORT 250ST2131
MODELS DE SIMULACIÓ DE TRÀNSIT 250ST2021
MODELS I EINES DE DECISIÓ 240EO023
OPERACIONS EN SISTEMES DE TRANSPORT I LOGÍSTICS 250ST013
OPTIMITZACIÓ EN CONTROL I ROBÒTICA 240AR014
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 240EI515
PNEUMÀTICS 240AU023
POLÍMERS 240IQU21
POLÍTICA INDUSTRIAL I TECNOLÒGICA 240EO025
RECONEIXEMENT DE FORMES I APRENENTATGE AUTOMÀTIC 240AR022
RECURSOS HUMANS 240EI532
RISC I SEGURETAT 240EQ031
ROBÒTICA INDUSTRIAL I DE SERVEIS 240IAU33
ROBOTS MÒBILS I NAVEGACIÓ 240AR023
SCIENTIFIC PYTHON PER A ENGINYERS 240AR064
SENSORS, INSTRUMENTACIÓ I COMUNICACIÓ 240AR051
SENYALS BIOMÈDICS 240IBI11
SISTEMA DE DIRECCIÓ, SUSPENSIÓ I FRENADA 240AU024
SISTEMES CONSTRUCTIUS 240ICE11
SISTEMES D'ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA 240IEE32
SISTEMES D'INFORMACIÓ 240IOI34
SISTEMES D'INFORMACIÓ 240EO035
SISTEMES D'INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA 240IEE11
SISTEMES DE CONFORMACIÓ DE PECES 240IME33
SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL 240IQU36
SISTEMES DE PERCEPCIÓ 240IAU32
SISTEMES DE SEGURETAT DE L'AUTOMÒBIL 240AU035
SISTEMES DE TRANSMISSIÓ I PRESTACIONS 240AU022
SISTEMES DE TRANSPORT INTERN I SIMULACIÓ DE PROCESSOS 240IME35
SISTEMES ELÈCTRICS 240IEL21
SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ 240EI024
TECNOLOGIA DE FUSIÓ NUCLEAR 240NU211
TECNOLOGIA DE MÀQUINES 240EI012
TECNOLOGIA ENERGÈTICA 240EI031
TECNOLOGIA QUÍMICA 240EI034
TEORIA D'ESTRUCTURES 240EI016
TRÀNSIT 250ST2132
TRANSPORT DE MERCADERIES 250ST2122
TRANSPORTS 240EI023
VEHICLES HÍBRIDS 240AU444
VIBRACIONS MECÀNIQUES 240IME21
VISIÓ PER COMPUTADOR 240AR015