MÀSTER UNIVERSITARI EN CADENA DE SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MOBILITAT (Pla 2014)

E.T.S. d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES 240ST1025
ANÀLISI DE DADES DE TRANSPORT I LOGÍSTICA 240ST014
AVALUACIÓ I PRESA DE DECISIÓ EN TRANSPORT 250ST2037
CONTROL DE GESTIÓ I COSTOS 240EO032
DEMANDA DE SISTEMES DE TRANSPORT 250ST022
DESCRIPCIÓ I MILLORA DE PROCESSOS 240ST1122
DIRECCIÓ D'OPERACIONS 240EO024
DIRECCIÓ D'OPERACIONS A LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT 240ST1131
DISSENY DE LA CADENA D'APROVISIONAMENT 240EO031
ECONOMIA DEL TRANSPORT 250ST016
ECONOMIA I LEGISLACIÓ EN TRANSPORT I LOGÍSTICA 240ST021
FINANÇAMENT D'INVERSIONS EN TRANSPORT 250ST2022
GESTIÓ D'AEROPORTS 250ST2024
GESTIÓ PORTUÀRIA I TRANSPORT MARÍTIM 250ST2023
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DEL TRANSPORT 250ST2026
INTRODUCCIÓ A LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT 240ST011
INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ A LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT 240ST1022
MÈTODES QUANTITATIUS A LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT 240ST015
MOBILITAT INTEL·LIGENT 250ST2034
MODELITZACIÓ DE SISTEMES DE TRANSPORT I LOGÍSTICS 240ST012
MODELS AVANÇATS DE DEMANDA 250ST2033
MODELS D'OPTIMITZACIÓ DE XARXES DE TRANSPORT 250ST2131
MODELS DE SIMULACIÓ DE TRÀNSIT 250ST2021
OPERACIONS EN SISTEMES DE TRANSPORT I LOGÍSTICS 250ST013
PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS A LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT 240ST1033
POLÍTICA INDUSTRIAL I TECNOLÒGICA 240ST1027
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I ERGONOMIA 240EO319
PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS A LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT 240ST1034
RECURSOS HUMANS 240ST1026
RUTES DE VEHICLES 250ST2031
SISTEMES D'INFORMACIÓ 240EO035
SISTEMES D'INFORMACIÓ I TICS A LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT 240ST1032
TÈCNIQUES D'OPTIMITZACIÓ A LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT 240ST1023
TRÀNSIT 250ST2132
TRANSPORT DE MERCADERIES 250ST2122
TRANSPORT FERROVIARI 250ST2025
TRANSPORT PÚBLIC 250ST2121