MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE L'ENERGIA (Pla 2013)

E.T.S. d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Assignatura Codi UPC
ACCIONAMENTS ELÈCTRICS D'ELEVAT RENDIMENT I BAIX IMPACTE AMBIENTAL 820751
ACUMULACIÓ D'ENERGIA TÈRMICA 820763
BESCANVIADORS DE CALOR 820764
BIOGÀS I BIOCOMBUSTIBLES 820742
BIOMASSA I RESIDUS 240EN31
BIOMASSA I RESIDUS 820746
COMUNICACIÓ I EMPRENEDORIA TECNOLÒGICA 240EN22
COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA 240SEL57
CONDICIONAMENT TÈRMIC D'EDIFICIS. ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA 820759
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 820766
DISSENY, SIMULACIÓ I CONTROL DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 820749
ECONOMIA DE L'ENERGIA I MODELS DE PLANIFICACIÓ ENERGÈTICA INTEGRAL 820767
EFICIÈNCIA EN SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA 820774
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LA INDÚSTRIA 820769
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA APLICADA ALS RECURSOS DISTRIBUÏTS 820750
ELECTROTÈCNIA AVANÇADA 820756
EMMAGATZEMATGE DE L'ENERGIA 820773
EMPRENEDORIA TECNOLÒGICA: DESENVOLUPAMENT DE PLANS D'EMPRESA 240SEL83
ENERGIA EÒLICA 820739
ENERGIA GEOTÈRMICA 820745
ENERGIA I MEDI AMBIENT 820732
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 820740
ENERGIA SOLAR TÈRMICA 820744
EQUIPS ELÈCTRICS 820735
EQUIPS FOTOVOLTAICS 820743
EQUIPS TÈRMICS 820734
EQUIPS TÈRMICS GENERADORS DE CALOR I FRED 820760
ESTALVI, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ÚS RACIONAL DE L'ENERGIA 820737
GENERACIÓ ELÈCTRICA A PARTIR DE FONTS RENOVABLES 820752
HIDROGEN I PILES DE COMBUSTIBLE 820748
INTEGRACIÓ D'ENERGIES RENOVABLES A LA XARXA ELÈCTRICA 820747
INTENSIFICACIÓ EN TRANSFERÈNCIA DE CALOR I MASSA 820761
INTENSIFICACIÓ EN TRANSFERÈNCIA DE CALOR I MASSA 2 820776
MERCATS ENERGÈTICS 820736
MÈTODES NUMÈRICS EN TRANSFERÈNCIA DE CALOR I MASSA 820757
MOTORS TÈRMICS I COMBUSTIÓ 820765
QUALITAT DE SUBMINISTRAMENT I INTEGRACIÓ DE RENOVABLES A LA XARXA 820753
RECURSOS ENERGÈTICS 820730
SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA EN UN ENTORN DISTRIBUÏT 820754
TÈCNIQUES EXPERIMENTALS I TRACTAMENT DE DADES EN TERMOENERGÈTICA 820758
TURBULÈNCIA: FENOMENOLOGIA, SIMULACIÓ, AERODINÀMICA 820762
XARXES INTEL·LIGENTS (SMART GRIDS) 820755