GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS (Pla 2010)

E.T.S. d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Assignatura Codi UPC
AERODINÀMICA 240649
ALBERT EINSTEIN I LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DEL SEGLE XX 240626
ÀLGEBRA LINEAL 240011
AMPLIACIÓ DE MECÀNICA 240401
AMPLIACIÓ DE QUÍMICA 240507
AMPLIACIÓ DE RESISTÈNCIA DE MATERIALS 240635
ANÀLISI DE COMPONENTS ESTRUCTURALS I MECÀNICS PEL MEF 240636
ANÀLISI DE DADES PER A LA INDÚSTRIA I ELS SERVEIS 240615
ANÀLISI I PROCESSAMENT DE SENYAL 240603
BIOENGINYERIA ALIMENTÀRIA 240641
CÀLCUL I 240012
CÀLCUL II 240022
COMUNICACIÓ D'INFORMACIÓ TÈCNICA 240402
COMUNICACIÓ ESCRITA EN ANGLÈS: EL TREBALL DE FI DE GRAU/MÀSTER 240634
COMUNICACIÓ ORAL EN ANGLÈS ACADÈMIC I PROFESSIONAL 240651
CONTROL AUTOMÀTIC 240172
CULTURA, TECNOLOGIA I HISTÒRIA A LA XINA I EL JAPÓ 240627
DEBATS SOBRE TECNOLOGIA I SOCIETAT 240403
DECISIÓ I NEGOCIACIÓ A L'ENGINYERIA INDUSTRIAL 240650
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS BASADES EN MICROCONTROLADORS 240607
DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I CIENTÍFIC A L'ANTIGUITAT. EGIPTE I ORIENT PRÒXIM 240613
DINÀMICA COMPUTACIONAL DE FLUIDS 240629
DINÀMICA DE SISTEMES 240043
DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 240501
ECONOMIA I EMPRESA 240041
EINES PER A LA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES 240633
EL TREN, TRANSPORT I TECNOLOGIA. DEL VAPOR A L'ALTA VELOCITAT 240648
ELECTROMAGNETISME 240031
ELECTRÒNICA 240072
ELECTROTÈCNIA 240053
ELS ORÍGENS DE L'ENGINYERIA MODERNA 240404
EMPRENEDORIA 240506
ENGINYERIA D'ACCELERADORS DE PARTÍCULES 240643
ENGINYERIA DE LES REACCIONS 240654
ENGINYERIA DEL FOC 240611
ENGINYERIA DEL PRODUCTE 240652
ENGINYERIA, INDÚSTRIA I SOCIETAT 240628
EQUACIONS DIFERENCIALS 240131
EQUIPAMENTS DE LA INDÚSTRIA QUÍMICA 240612
ESTADÍSTICA 240042
ESTRATÈGIES DE PRESENTACIÓ DOCUMENTAL DEL PROJECTE 240616
EXPRESSIÓ GRÀFICA 240025
FISICOQUÍMICA DELS SISTEMES INORGÀNICS AMB INTERÈS TECNOLÒGIC 240508
FONAMENTS D'ENGINYERIA NUCLEAR 240618
FONAMENTS D'INFORMÀTICA 240015
FUSIÓ NUCLEAR. ITER 240619
GENERACIÓ ELÈCTRICA EÒLICA 240638
GEOMETRIA 240021
HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA INDUSTRIAL. L'ESCOLA DE BARCELONA 240505
HISTÒRIA DE LA INVENCIÓ I LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 240408
IDENTIFICACIÓ I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS 240604
INFORMÀTICA 240132
JOCS PER A COMPUTADORS. ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT 240405
LA HISTÒRIA DE LA MATEMÀTICA APLICADA A L'ENGINYERIA 240624
LA ROBÒTICA A L'ENGINYERIA 240637
LOGÍSTICA, CONTROL DE FLOTES I SIG 240621
MATERIALS 240033
MECÀNICA 240133
MECÀNICA DE FLUIDS 240061
MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS 240054
MECÀNICA FONAMENTAL 240013
MÈTODES NUMÈRICS 240032
MOBILITAT ELÈCTRICA 240605
OPERACIONS BÀSIQUES A LA INDÚSTRIA QUÍMICA 240655
OPTIMITZACIÓ I SIMULACIÓ 240162
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 240062
PLÀNOLS I IMPRESSIÓ 3D 240640
POLÍMERS A LA INDÚSTRIA 240642
PREPARACIÓ HUMANA PER A L'ÀMBIT LABORAL 240502
QUÍMICA I 240014
QUÍMICA II 240024
QUÍMICA INDUSTRIAL 240656
QUÍMICA ORGÀNICA AVANÇADA 240614
RESISTÈNCIA DE MATERIALS 240063
SIMULACIONS GRÀFIQUES 3D 240617
SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ DE CANONADES 240630
SISTEMES DE FABRICACIÓ 240073
SISTEMES DE GESTIÓ 240632
SISTEMES ELECTROPNEUMÀTICS 240606
SISTEMES MECÀNICS 240609
SMART MOTO CHALLENGE 240PE002
TALLER DE FABRICACIÓ 240503
TÈCNIQUES D'ASSAJOS NO DESTRUCTIUS INDUSTRIALS 240644
TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES PER A LA QUALITAT 240055
TECNOLOGIA DE LA LLUM 240407
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 240051
TECNOLOGIA FERROVIÀRIA 240639
TECNOLOGIA I SELECCIÓ DE MATERIALS 240151
TECNOLOGIES DIGITALS PER LA COMUNICACIÓ DELS PROJECTES 240504
TEORIA DE MÀQUINES I MECANISMES 240141
TEORIA DE SISTEMES LINEALS 240625
TERMODINÀMICA 240052
TERMODINÀMICA APLICADA A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS 240622
TERMODINÀMICA FONAMENTAL 240023
TERMOTÈCNIA 240171
TRANSFERÈNCIA DE CALOR APLICADA 240623
VEHICLES 240610