GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2010)

E.T.S. d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Assignatura Codi UPC
AERODINÀMICA 240649
ALBERT EINSTEIN I LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DEL SEGLE XX 240626
ÀLGEBRA LINEAL 240011
AMPLIACIÓ DE QUÍMICA 240507
AMPLIACIÓ DE RESISTÈNCIA DE MATERIALS 240635
ANÀLISI DE COMPONENTS ESTRUCTURALS I MECÀNICS PEL MEF 240636
ANÀLISI DE DADES PER A LA INDÚSTRIA I ELS SERVEIS 240615
ANÀLISI I PROCESSAMENT DE SENYAL 240603
BIOENGINYERIA ALIMENTÀRIA 240641
CÀLCUL I 240012
CÀLCUL II 240022
CINÈTICA I REACTORS 240261
COMUNICACIÓ D'INFORMACIÓ TÈCNICA 240402
COMUNICACIÓ ESCRITA EN ANGLÈS: EL TREBALL DE FI DE GRAU/MÀSTER 240634
COMUNICACIÓ ORAL EN ANGLÈS ACADÈMIC I PROFESSIONAL 240651
CULTURA, TECNOLOGIA I HISTÒRIA A LA XINA I EL JAPÓ 240627
DEBATS SOBRE TECNOLOGIA I SOCIETAT 240403
DECISIÓ I NEGOCIACIÓ A L'ENGINYERIA INDUSTRIAL 240650
DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS BASADES EN MICROCONTROLADORS 240607
DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I CIENTÍFIC A L'ANTIGUITAT. EGIPTE I ORIENT PRÒXIM 240613
DINÀMICA COMPUTACIONAL DE FLUIDS 240629
DINÀMICA DE SISTEMES 240043
DINÀMICA DE SISTEMES 240255
DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 240501
DISSENY DE SISTEMES MECÀNICS 240242
ECONOMIA I EMPRESA 240041
EINES PER A LA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES 240633
EL TREN, TRANSPORT I TECNOLOGIA. DEL VAPOR A L'ALTA VELOCITAT 240648
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DELS MATERIALS 240252
ELECTROMAGNETISME 240031
ELECTRÒNICA 240072
ELS ORÍGENS DE L'ENGINYERIA MODERNA 240404
EMPRENEDORIA 240506
ENGINYERIA D'ACCELERADORS DE PARTÍCULES 240643
ENGINYERIA DEL FOC 240611
ENGINYERIA DEL PRODUCTE 240652
ENGINYERIA, INDÚSTRIA I SOCIETAT 240628
EQUIPAMENTS DE LA INDÚSTRIA QUÍMICA 240612
ESTADÍSTICA 240042
ESTRATÈGIES DE PRESENTACIÓ DOCUMENTAL DEL PROJECTE 240616
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA I 240254
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA II 240263
EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA 240233
EXPRESSIÓ GRÀFICA 240025
FISICOQUÍMICA DELS SISTEMES INORGÀNICS AMB INTERÈS TECNOLÒGIC 240508
FONAMENTS D'ENGINYERIA NUCLEAR 240618
FONAMENTS D'INFORMÀTICA 240015
FUSIÓ NUCLEAR. ITER 240619
GENERACIÓ ELÈCTRICA EÒLICA 240638
GEOMETRIA 240021
HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA INDUSTRIAL. L'ESCOLA DE BARCELONA 240505
HISTÒRIA DE LA INVENCIÓ I LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 240408
IDENTIFICACIÓ I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS 240604
JOCS PER A COMPUTADORS. ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT 240405
LA HISTÒRIA DE LA MATEMÀTICA APLICADA A L'ENGINYERIA 240624
LA ROBÒTICA A L'ENGINYERIA 240637
LOGÍSTICA, CONTROL DE FLOTES I SIG 240621
MATERIALS 240033
MECÀNICA DE FLUIDS 240061
MECÀNICA FONAMENTAL 240013
MÈTODES NUMÈRICS EN L'ENGINYERIA QUÍMICA 240241
MOBILITAT ELÈCTRICA 240605
OPERACIONS BÀSIQUES 240262
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 240062
PLÀNOLS I IMPRESSIÓ 3D 240640
POLÍMERS A LA INDÚSTRIA 240642
PREPARACIÓ HUMANA PER A L'ÀMBIT LABORAL 240502
QUÍMICA ANALÍTICA 240231
QUÍMICA I 240214
QUÍMICA II 240224
QUÍMICA INDUSTRIAL 240272
QUÍMICA ORGÀNICA 240232
QUÍMICA ORGÀNICA AVANÇADA 240614
SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS 240271
SIMULACIONS GRÀFIQUES 3D 240617
SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ DE CANONADES 240630
SISTEMES DE FABRICACIÓ 240073
SISTEMES DE GESTIÓ 240632
SISTEMES ELECTROPNEUMÀTICS 240606
SISTEMES MECÀNICS 240609
SMART MOTO CHALLENGE 240PE002
TALLER DE FABRICACIÓ 240503
TÈCNIQUES D'ASSAJOS NO DESTRUCTIUS INDUSTRIALS 240644
TECNOLOGIA DE LA LLUM 240407
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 240051
TECNOLOGIA FERROVIÀRIA 240639
TECNOLOGIES DIGITALS PER LA COMUNICACIÓ DELS PROJECTES 240504
TEORIA DE SISTEMES LINEALS 240625
TERMODINÀMICA 240052
TERMODINÀMICA APLICADA A LES TECNOLOGIES INDUSTRIALS 240622
TERMODINÀMICA FONAMENTAL 240023
TRANSFERÈNCIA DE CALOR APLICADA 240623
TRANSFERÈNCIA DE CALOR EN ELS PROCESSOS QUÍMICS 240253
VEHICLES 240610