GRAU EN ENGINYERIA DE MATERIALS (Pla 2010)

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Assignatura Codi UPC
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 820008
AMPLIACIÓ D'ESTADÍSTICA I APLICACIONS A L'ENGINYERIA 820076
AMPLIACIÓ DE DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 820058
CÀLCUL 820007
CÀLCUL NUMÈRIC - EQUACIONS DIFERENCIALS 820009
CANVI CLIMÀTIC: CIÈNCIA, ENERGIA, ECONOMIA, POLÍTICA I FUTUR 820094
COMPORTAMENT MECÀNIC 295711
COMUNICACIÓ EN ANGLÈS TÈCNIC 820073
CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ 820012
DESGAST, CORROSIÓ I DEGRADACIÓ 295712
EMPRESA 820001
ENGINYERIA COMPUTACIONAL 820077
ENGINYERIA DEL FOC 295906
ESTADÍSTICA 820002
ESTRUCTURA I CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS 295023
EXPRESSIÓ GRÀFICA 820003
FENÒMENS DEL TRANSPORT 295504
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 820004
FÍSICA II: FONAMENTS D'ELECTROMAGNETISME 820005
FISICOQUÍMICA 820527
FOTÒNICA APLICADA 820082
GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ 820069
GESTIÓ DE PROJECTES A L'ENGINYERIA 820061
HABILITATS DIRECTIVES 820093
IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES DE CONTROL AUTOMÀTIC 295902
INFORMÀTICA 820006
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA A L'ENGINYERIA 820055
LIDERATGE I DIRECCIÓ 820071
MÀQUINES HIDRÀULIQUES I TÈRMIQUES 820463
MATERIALS CERÀMICS 295703
MATERIALS METÀL.LICS 295701
MATERIALS NATURALS I BIOMATERIALS 295706
MECÀNICA DE FLUIDS 820013
METAL.LÚRGIA FÍSICA 295707
MÈTODES NUMÈRICS 295021
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 820014
PLÀSTICS I COMPÒSITS 295702
PROGRAMACIÓ DE DISPOSITIUS MÒBILS 820089
PROGRAMACIÓ PER A ENGINYERS 820090
PROJECTES D'INSTAL·LACIONS 820064
PROPIETATS ELÈCTRIQUES I MAGNÈTIQUES DELS MATERIALS 295708
PROPIETATS FÍSIQUES I FUNCIONALS DELS MATERIALS 295903
PROPIETATS MECÀNIQUES DELS MATERIALS 295710
PROPIETATS ÒPTIQUES, TÈRMIQUES I ACÚSTIQUES DE MATERIALS 295709
QUÍMICA 820010
SELECCIÓ I ECODISSENY 295025
SIMULACIÓ NUMÈRICA APLICADA A L'ENGINYERIA 820092
SISTEMES ELÈCTRICS 820016
SISTEMES ELECTRÒNICS 820017
SISTEMES MECÀNICS 820018
TECNOLOGIA DE FABRICACIÓ PER MECANITZAT 820462
TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 820444
TECNOLOGIA DE SUPERFÍCIES 295713
TECNOLOGIA I CIÈNCIA EN L'ANTIGUITAT: EGIPTE I MESOPOTÀMIA 295900
TELECOMUNICACIONS I INTERNET 820057
TERMODINÀMICA 295024
VALIDACIÓ DEL DISSENY 820060