GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009)

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Assignatura Codi UPC
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 820008
AMPLIACIÓ D'ESTADÍSTICA I APLICACIONS A L'ENGINYERIA 820076
AMPLIACIÓ D'EXPRESSIÓ GRÀFICA. DISSENY MECÀNIC 820421
AMPLIACIÓ DE DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 820058
CÀLCUL 820007
CÀLCUL NUMÈRIC - EQUACIONS DIFERENCIALS 820009
CANVI CLIMÀTIC: CIÈNCIA, ENERGIA, ECONOMIA, POLÍTICA I FUTUR 820094
CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS 820422
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 820011
CINEMÀTICA I DINÀMICA DE MÀQUINES 820429
COMUNICACIÓ EN ANGLÈS TÈCNIC 820073
CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ 820012
DINÀMICA 295401
DISSENY DE MÀQUINES 820430
DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE PROTOTIPS ELECTRÒNICS 820051
ELASTICITAT 820423
EMPRESA 820001
ENGINYERIA COMPUTACIONAL 820077
ENGINYERIA DE FLUIDS 820425
ENGINYERIA DE SUPERFÍCIES 820465
ENGINYERIA DEL FOC 295906
ENGINYERIA TÈRMICA 820427
EQUIPS I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 295901
ESTADÍSTICA 820002
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 820442
EXPRESSIÓ GRÀFICA 820003
FABRICACIÓ 820426
FENÒMENS DEL TRANSPORT 295504
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 820004
FÍSICA II: FONAMENTS D'ELECTROMAGNETISME 820005
FISICOQUÍMICA 820527
FOTÒNICA APLICADA 820082
FUNCIONS DE GREEN I EQUACIONS DIFERENCIALS LINEALS: PROBLEMES DIFUSIUS, ONDULADORS ESTÀTICS 295904
GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ 820069
GESTIÓ DE PROJECTES A L'ENGINYERIA 820061
HABILITATS DIRECTIVES 820093
IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES DE CONTROL AUTOMÀTIC 295902
INFORMÀTICA 820006
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA A L'ENGINYERIA 820055
LIDERATGE I DIRECCIÓ 820071
MÀQUINES HIDRÀULIQUES I TÈRMIQUES 820463
MECÀNICA DE FLUIDS 820013
MÈTODES NUMÈRICS A L'ENGINYERIA MECÀNICA 295402
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 820014
PROGRAMACIÓ DE DISPOSITIUS MÒBILS 820089
PROGRAMACIÓ PER A ENGINYERS 820090
PROJECTES D'ENGINYERIA 820015
PROJECTES D'INSTAL·LACIONS 820064
QUÍMICA 820010
RECUPERACIÓ DE RECURSOS I ECONOMIA CIRCULAR 295905
SELECCIÓ I ECODISSENY 295025
SIMULACIÓ DE MÀQUINES I PROCESSOS 820461
SIMULACIÓ DEL MOVIMENT 820468
SIMULACIÓ NUMÈRICA APLICADA A L'ENGINYERIA 820092
SISTEMES ELÈCTRICS 820016
SISTEMES ELECTRÒNICS 820017
SISTEMES MECÀNICS 820018
TECNOLOGIA DE FABRICACIÓ PER MECANITZAT 820462
TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 820444
TECNOLOGIA I CIÈNCIA EN L'ANTIGUITAT: EGIPTE I MESOPOTÀMIA 295900
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 820019
TELECOMUNICACIONS I INTERNET 820057
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 820020
VALIDACIÓ DEL DISSENY 820060