GRAU EN ENGINYERIA DE L'ENERGIA (Pla 2009)

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Assignatura Codi UPC
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 820008
AMPLIACIÓ D'ESTADÍSTICA I APLICACIONS A L'ENGINYERIA 820076
AMPLIACIÓ DE DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 820058
ANÀLISI DE SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA 820141
CÀLCUL 820007
CÀLCUL NUMÈRIC - EQUACIONS DIFERENCIALS 820009
CANVI CLIMÀTIC: CIÈNCIA, ENERGIA, ECONOMIA, POLÍTICA I FUTUR 820094
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 820011
COMUNICACIÓ EN ANGLÈS TÈCNIC 820073
CONTROL AVANÇAT 820252
CONTROL DE SISTEMES ENERGÈTICS 820321
CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ 820012
CONVERTIDORS ESTÀTICS D'ENERGIA 820327
DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE PROTOTIPS ELECTRÒNICS 820051
EFICIÈNCIA I AUDITORIES ENERGÈTIQUES 820324
EMPRESA 820001
ENERGIES RENOVABLES 295302
ENGINYERIA COMPUTACIONAL 820077
ESTADÍSTICA 820002
EXPRESSIÓ GRÀFICA 820003
FENÒMENS DEL TRANSPORT 295504
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 820004
FÍSICA II: FONAMENTS D'ELECTROMAGNETISME 820005
FISICOQUÍMICA 820527
FOTÒNICA APLICADA 820082
GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA 820323
GENERACIÓ D'ENERGIA EÒLICA PER A ENGINYERS EN ENERGIA 295303
GENERACIÓ TERMOFLUIDODINÀMICA 820325
GESTIÓ D'ENERGIA AMB EQUIPS ELECTRÒNICS 820340
GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ 820069
GESTIÓ DE PROJECTES A L'ENGINYERIA 820061
HABILITATS DIRECTIVES 820093
INFORMÀTICA 820006
INTEGRACIÓ I GESTIÓ DE SISTEMES ENERGÈTICS 295301
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA A L'ENGINYERIA 820055
LIDERATGE I DIRECCIÓ 820071
MECÀNICA DE FLUIDS 820013
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 820014
PROGRAMACIÓ DE DISPOSITIUS MÒBILS 820089
PROGRAMACIÓ PER A ENGINYERS 820090
PROJECTES D'ENGINYERIA 820015
PROJECTES D'INSTAL·LACIONS 820064
QUÍMICA 820010
RECURSOS ENERGÈTICS 820329
REGULACIÓ DELS SECTORS ENERGÈTICS 820328
SIMULACIÓ NUMÈRICA APLICADA A L'ENGINYERIA 820092
SISTEMES ELÈCTRICS 820016
SISTEMES ELECTRÒNICS 820017
SISTEMES MECÀNICS 820018
TECNOLOGIA DE CENTRALS 820326
TECNOLOGIA I CIÈNCIA EN L'ANTIGUITAT: EGIPTE I MESOPOTÀMIA 295900
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 820019
TELECOMUNICACIONS I INTERNET 820057
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 820020
TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA 820331
TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS ENERGÈTICS 820330
VALIDACIÓ DEL DISSENY 820060