GRAU EN ENGINYERIA DE L'ENERGIA (Pla 2009)

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Assignatura Codi UPC
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 820008
AMPLIACIÓ D'ESTADÍSTICA I APLICACIONS A L'ENGINYERIA 820076
AMPLIACIÓ DE DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 820058
CÀLCUL 820007
CÀLCUL NUMÈRIC - EQUACIONS DIFERENCIALS 820009
CANVI CLIMÀTIC: CIÈNCIA, ENERGIA, ECONOMIA, POLÍTICA I FUTUR 820094
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 820011
COMUNICACIÓ EN ANGLÈS TÈCNIC 820073
CONTROL AVANÇAT 820252
CONTROL DE SISTEMES ENERGÈTICS 820321
CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ 820012
CONVERTIDORS ESTÀTICS D'ENERGIA 820327
DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE PROTOTIPS ELECTRÒNICS 820051
EFICIÈNCIA I AUDITORIES ENERGÈTIQUES 820324
EMPRESA 820001
ENERGIES RENOVABLES 295302
ENGINYERIA COMPUTACIONAL 820077
ESTADÍSTICA 820002
EXPRESSIÓ GRÀFICA 820003
FENÒMENS DEL TRANSPORT 295504
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 820004
FÍSICA II: FONAMENTS D'ELECTROMAGNETISME 820005
FISICOQUÍMICA 820527
FOTÒNICA APLICADA 820082
GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA 820323
GENERACIÓ ELÈCTRICA EÒLICA 820156
GENERACIÓ TERMOFLUIDODINÀMICA 820325
GESTIÓ D'ENERGIA AMB EQUIPS ELECTRÒNICS 820340
GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ 820069
GESTIÓ DE PROJECTES A L'ENGINYERIA 820061
HABILITATS DIRECTIVES 820093
INFORMÀTICA 820006
INTEGRACIÓ I GESTIÓ DE SISTEMES ENERGÈTICS 295301
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA A L'ENGINYERIA 820055
LIDERATGE I DIRECCIÓ 820071
MECÀNICA DE FLUIDS 820013
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 820014
PROGRAMACIÓ DE DISPOSITIUS MÒBILS 820089
PROGRAMACIÓ PER A ENGINYERS 820090
PROJECTES D'ENGINYERIA 820015
PROJECTES D'INSTAL·LACIONS 820064
QUÍMICA 820010
RECURSOS ENERGÈTICS 820329
REGULACIÓ DELS SECTORS ENERGÈTICS 820328
SIMULACIÓ NUMÈRICA APLICADA A L'ENGINYERIA 820092
SISTEMES ELÈCTRICS 820016
SISTEMES ELECTRÒNICS 820017
SISTEMES MECÀNICS 820018
TECNOLOGIA DE CENTRALS 820326
TECNOLOGIA I CIÈNCIA EN L'ANTIGUITAT: EGIPTE I MESOPOTÀMIA 295900
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 820019
TELECOMUNICACIONS I INTERNET 820057
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 820020
TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA 820331
TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS ENERGÈTICS 820330
VALIDACIÓ DEL DISSENY 820060