GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009)

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Assignatura Codi UPC
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 820008
AMPLIACIÓ D'ESTADÍSTICA I APLICACIONS A L'ENGINYERIA 820076
AMPLIACIÓ DE DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 820058
CÀLCUL 820007
CÀLCUL NUMÈRIC - EQUACIONS DIFERENCIALS 820009
CANVI CLIMÀTIC: CIÈNCIA, ENERGIA, ECONOMIA, POLÍTICA I FUTUR 820094
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 820011
COMUNICACIÓ EN ANGLÈS TÈCNIC 820073
CONTROL AVANÇAT 820252
CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ 820012
DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE PROTOTIPS ELECTRÒNICS 820051
DISSENY MICROELECTRÒNIC 820241
ELECTRÒNICA ANALÒGICA 820222
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA 820223
ELECTRÒNICA DIGITAL 820224
ELECTRÒNICA PER A ÀUDIO I VÍDEO 820242
EMPRESA 820001
ENGINYERIA COMPUTACIONAL 820077
ESTADÍSTICA 820002
EXPRESSIÓ GRÀFICA 820003
FENÒMENS DEL TRANSPORT 295504
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 820004
FÍSICA II: FONAMENTS D'ELECTROMAGNETISME 820005
FISICOQUÍMICA 820527
FOTÒNICA APLICADA 820082
GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ 820069
GESTIÓ DE PROJECTES A L'ENGINYERIA 820061
HABILITATS DIRECTIVES 820093
INFORMÀTICA 820006
INFORMÀTICA INDUSTRIAL 820226
INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA 820227
INTEGRACIÓ DE SISTEMES AUTOMÀTICS 295202
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA A L'ENGINYERIA 820055
LIDERATGE I DIRECCIÓ 820071
MECÀNICA DE FLUIDS 820013
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 820014
PROGRAMACIÓ DE DISPOSITIUS MÒBILS 820089
PROGRAMACIÓ PER A ENGINYERS 820090
PROJECTES D'ENGINYERIA 820015
PROJECTES D'INSTAL·LACIONS 820064
QUÍMICA 820010
REGULACIÓ AUTOMÀTICA 820228
ROBÒTICA INDUSTRIAL I VISIÓ PER COMPUTADOR 820221
SIMULACIÓ NUMÈRICA APLICADA A L'ENGINYERIA 820092
SISTEMES ELÈCTRICS 820016
SISTEMES ELECTRÒNICS 820017
SISTEMES MECÀNICS 820018
TÈCNIQUES DE CONTROL 820230
TECNOLOGIA ELECTRÒNICA 820231
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 820019
TELECOMUNICACIONS I INTERNET 820057
TEORIA DE CIRCUITS I MÀQUINES ELÈCTRIQUES 820225
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 820020
VALIDACIÓ DEL DISSENY 820060