GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA (Pla 2009)

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Assignatura Codi UPC
ACCIONAMENTS ELÈCTRICS 820140
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 820008
AMPLIACIÓ D'ESTADÍSTICA I APLICACIONS A L'ENGINYERIA 820076
AMPLIACIÓ DE DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 820058
AUTOMATITZACIÓ I COMUNICACIONS INDUSTRIALS 820142
CÀLCUL 820007
CÀLCUL NUMÈRIC - EQUACIONS DIFERENCIALS 820009
CANVI CLIMÀTIC: CIÈNCIA, ENERGIA, ECONOMIA, POLÍTICA I FUTUR 820094
CENTRALS ELÈCTRIQUES I ENERGIES RENOVABLES 820122
CENTRALS HIDRÀULIQUES I TÈRMIQUES 820121
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 820011
CIRCUITS I SENYALS 820123
COMUNICACIÓ EN ANGLÈS TÈCNIC 820073
CONTROL AVANÇAT 820252
CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ 820012
DISSENY DE MÀQUINES ELÈCTRIQUES 820143
DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE PROTOTIPS ELECTRÒNICS 820051
ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA 820124
EMPRESA 820001
ENGINYERIA COMPUTACIONAL 820077
ESTADÍSTICA 820002
EXPRESSIÓ GRÀFICA 820003
FENÒMENS DEL TRANSPORT 295504
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 820004
FÍSICA II: FONAMENTS D'ELECTROMAGNETISME 820005
FISICOQUÍMICA 820527
FOTÒNICA APLICADA 820082
GENERACIÓ ELÈCTRICA EÒLICA 820156
GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ 820069
GESTIÓ DE PROJECTES A L'ENGINYERIA 820061
HABILITATS DIRECTIVES 820093
INFORMÀTICA 820006
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA I ALTA TENSIÓ I 820125
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA I ALTA TENSIÓ II 820126
INTEGRACIÓ DE SISTEMES AUTOMÀTICS 295202
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA A L'ENGINYERIA 820055
LIDERATGE I DIRECCIÓ 820071
MÀQUINES ELÈCTRIQUES I 820127
MÀQUINES ELÈCTRIQUES II 820128
MECÀNICA DE FLUIDS 820013
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 820014
PROGRAMACIÓ DE DISPOSITIUS MÒBILS 820089
PROGRAMACIÓ PER A ENGINYERS 820090
PROJECTES D'ENGINYERIA 820015
PROJECTES D'INSTAL·LACIONS 820064
QUÍMICA 820010
SIMULACIÓ NUMÈRICA APLICADA A L'ENGINYERIA 820092
SISTEMES ELÈCTRICS 820016
SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA 820129
SISTEMES ELECTRÒNICS 820017
SISTEMES MECÀNICS 820018
TÈCNIQUES DE CONTROL 820130
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 820019
TELECOMUNICACIONS I INTERNET 820057
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 820020
VALIDACIÓ DEL DISSENY 820060