GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009)

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Assignatura Codi UPC
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 820008
AMPLIACIÓ D'ESTADÍSTICA I APLICACIONS A L'ENGINYERIA 820076
AMPLIACIÓ D'EXPRESSIÓ GRÀFICA. DISSENY MECÀNIC 820421
AMPLIACIÓ DE DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 820058
CÀLCUL 820007
CÀLCUL NUMÈRIC - EQUACIONS DIFERENCIALS 820009
CANVI CLIMÀTIC: CIÈNCIA, ENERGIA, ECONOMIA, POLÍTICA I FUTUR 820094
CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS 820422
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 820011
CINEMÀTICA I DINÀMICA DE MÀQUINES 820429
COMUNICACIÓ EN ANGLÈS TÈCNIC 820073
CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ 820012
DISSENY DE MÀQUINES 820430
DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE PROTOTIPS ELECTRÒNICS 820051
ELASTICITAT 820423
EMPRESA 820001
ENGINYERIA COMPUTACIONAL 820077
ENGINYERIA DE FLUIDS 820425
ENGINYERIA DE SUPERFÍCIES 820465
ENGINYERIA TÈRMICA 820427
ESTADÍSTICA 820002
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 820442
EXPRESSIÓ GRÀFICA 820003
FABRICACIÓ 820426
FENÒMENS DEL TRANSPORT 295504
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 820004
FÍSICA II: FONAMENTS D'ELECTROMAGNETISME 820005
FISICOQUÍMICA 820527
FOTÒNICA APLICADA 820082
GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ 820069
GESTIÓ DE PROJECTES A L'ENGINYERIA 820061
HABILITATS DIRECTIVES 820093
INFORMÀTICA 820006
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA A L'ENGINYERIA 820055
LIDERATGE I DIRECCIÓ 820071
MÀQUINES HIDRÀULIQUES I TÈRMIQUES 820463
MECÀNICA DE FLUIDS 820013
MÈTODES NUMÈRICS A L'ENGINYERIA MECÀNICA 295402
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 820014
PROGRAMACIÓ DE DISPOSITIUS MÒBILS 820089
PROGRAMACIÓ PER A ENGINYERS 820090
PROJECTES D'ENGINYERIA 820015
PROJECTES D'INSTAL·LACIONS 820064
QUÍMICA 820010
SIMULACIÓ DE MÀQUINES I PROCESSOS 820461
SIMULACIÓ NUMÈRICA APLICADA A L'ENGINYERIA 820092
SISTEMES ELÈCTRICS 820016
SISTEMES ELECTRÒNICS 820017
SISTEMES MECÀNICS 820018
TECNOLOGIA DE FABRICACIÓ PER MECANITZAT 820462
TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 820444
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 820019
TELECOMUNICACIONS I INTERNET 820057
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 820020
VALIDACIÓ DEL DISSENY 820060