GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009)

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est

Assignatura Codi UPC
ÀLGEBRA I CÀLCUL MULTIVARIABLE 820008
AMPLIACIÓ D'ESTADÍSTICA I APLICACIONS A L'ENGINYERIA 820076
AMPLIACIÓ DE DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 820058
CÀLCUL 820007
CÀLCUL NUMÈRIC - EQUACIONS DIFERENCIALS 820009
CANVI CLIMÀTIC: CIÈNCIA, ENERGIA, ECONOMIA, POLÍTICA I FUTUR 820094
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS 820011
COMUNICACIÓ EN ANGLÈS TÈCNIC 820073
CONTROL INDUSTRIAL I AUTOMATITZACIÓ 820012
DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE PROTOTIPS ELECTRÒNICS 820051
EMPRESA 820001
ENGINYERIA COMPUTACIONAL 820077
ENGINYERIA DE LA REACCIÓ QUÍMICA 820522
ENGINYERIA DE PROCESSOS QUÍMICS 820523
ENGINYERIA DE SUPERFÍCIES 820465
ESTADÍSTICA 820002
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA I 820525
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA II 820526
EXPRESSIÓ GRÀFICA 820003
FENÒMENS DEL TRANSPORT 295504
FÍSICA I: FONAMENTS DE MECÀNICA 820004
FÍSICA II: FONAMENTS D'ELECTROMAGNETISME 820005
FISICOQUÍMICA 820527
FOTÒNICA APLICADA 820082
GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ 820069
GESTIÓ DE PROJECTES A L'ENGINYERIA 820061
HABILITATS DIRECTIVES 820093
INFORMÀTICA 820006
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA A L'ENGINYERIA 820055
LIDERATGE I DIRECCIÓ 820071
MECÀNICA DE FLUIDS 820013
OPERACIONS BÀSIQUES I 820529
OPERACIONS BÀSIQUES II 820528
ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ 820014
PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ D'OPERACIONS DE PROCESSOS QUÍMICS 820542
PROGRAMACIÓ DE DISPOSITIUS MÒBILS 820089
PROGRAMACIÓ PER A ENGINYERS 820090
PROJECTES D'ENGINYERIA 820015
PROJECTES D'INSTAL·LACIONS 820064
QUÍMICA 820010
QUÍMICA ANALÍTICA 820530
QUÍMICA ORGÀNICA 820531
SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE PROCESSOS QUÍMICS 820532
SIMULACIÓ NUMÈRICA APLICADA A L'ENGINYERIA 820092
SISTEMES ELÈCTRICS 820016
SISTEMES ELECTRÒNICS 820017
SISTEMES MECÀNICS 820018
TECNOLOGIES MEDIAMBIENTALS I SOSTENIBILITAT 820019
TELECOMUNICACIONS I INTERNET 820057
TERMODINÀMICA I TRANSFERÈNCIA DE CALOR 820020
VALIDACIÓ DEL DISSENY 820060