DISSENY I SIMULACIÓ ASSISTITS PER ORDINADOR (340060)

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009)

E.P.S. d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú


Bàsica

  • Webster, Chris. Técnicas de animación. Madrid: Anaya Multimedia, 2009. ISBN 8441519870

    Leer el abstract  Troba'l a la biblioteca


Complementària

  • Wilson, John R. Virtual reality for industrial application : opportunities and limitations. Nottingham: Nottingham University Press, 1996. ISBN 1897676573

    Leer el abstract  Troba'l a la biblioteca


Altres recursos

  • Apunts del professors